Zmiany w procesie przyłączania nowych odbiorów do sieci wod.-kan.

W związku ze zmianą z dniem 19 września 2020  Prawa budowlanego (Dz. U.1994 nr 89 poz. 414) oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747) informujemy, że nastąpiły zmiany w procesie przyłączania nowych odbiorów do sieci wod.-kan.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce: 

Strefa Klienta –> Biuro Obsługi Klienta LPWiK S.A –> Schemat postępowania –> Przyłączanie nowych odbiorców.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: bok@lpwiksa.pl lub telefonicznie 76-8554-800

powrót