Zakończono usuwanie awarii sieci

LPWiK S.A. informuje, że służby przedsiębiorstwa zakończyły prace montażowe związane z usunięciem awarii magistrali wodociągowej w rejonie skrzyżowania ulic Skarbka i Orzeszkowej. W chwili obecnej trwają czynności mające na celu przywrócenie pierwotnego układu zasilania miasta Legnicy i gmin ościennych. Przebieg prac nie spowoduje przerw w dostawach wody, natomiast w okresie od 19.11. do 27.11.br mogą wystąpić przebarwienia wody związkami żelaza. W celu poprawy jakościwody wykonywane będą płukania sieci wodociągowej, natomiast w miejscach, gdzie zajdzie taka potrzeba, podstawiony zostanie beczkowóz z czystą wodą.

Wszelkie zgłoszenia należy kierować pod nr pogotowia wodociągowego – 994.

powrót