Sprzedaż nieruchomości:

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. uprzejmie informuje, że posiada do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości:

  1. Działka nr 18/8 – obręb Przybków, ul. Nowodworska, pow. 6.2380 ha,
  2. Działka nr 653/1 – obręb Przybków, ul. Bławatkowa, pow. 1.7663 ha,
  3. Działka nr 18/11 – obręb Przybków, ul. Nowodworska, pow. 0.8218 ha,

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu na zasadach określonych w regulaminie sporządzonym zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.02.2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez Spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007r, nr 27, poz. 177 ze zm.).
Wszelkich informacji udziela Biuro Zarządu Spółki w Legnicy, ul. Nowodworska 1, pok. 205, tel. 76-855-47-09, mail: biuro@lpwiksa.com.pl.
Niniejsza informacja nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informacja o nieruchomościach .pdf

powrót