Sprzedaż nieruchomości:

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. uprzejmie informuje, że posiada do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości:

- Działka nr 18/11 – obręb Przybków, ul. Nowodworska, pow. 0.8218 ha,

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu na zasadach określonych w regulaminie przetargu. Wszelkich informacji udziela Biuro Zarządu Spółki w Legnicy, ul. Nowodworska 1, pok. 205, tel. 76-855-47-09, e-mail: biuro@lpwiksa.com.pl.
Niniejsza informacja nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

powrót