Komunikat w sprawie taryfy dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2018

   Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. uprzejmie informuje, że Rada Miejska Legnicy na posiedzeniu w dniu 27.11.2017r. podjęła uchwałę nr XXXIX/416/17, w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2018.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 27.11.2017r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2180, opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie art. 9 ust. 1 tej ustawy, taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 12.12.2017r., zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

powrót