Kolejne inwestycje LPWiK S.A. gotowe – przyłącz się do sieci

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. zakończyło realizację budowy sieci wodociągowych w ulicach: Szczytnickiej oraz Krętej. Wybudowano tam i wymieniono w sumie ponad 1500 metrów sieci. Sieć wodociągowa została zrealizowana także przy nowo wybudowanej Zbiorczej Drodze Południowej.

Kolejnym rejonem w mieście uzbrojonym w sieć wodociągowo – kanalizacyjną, jest teren byłej jednostki wojskowej przy al. Rzeczypospolitej. Na rozwijającym się tam dynamicznie, nowym osiedlu mieszkaniowym, wybudowano blisko 1400 metrów sieci kanalizacyjnej oraz prawie 1700 metrów sieci wodociągowej. Z tej inwestycji skorzystać może nawet kilkuset mieszkańców Legnicy. Dla przyszłych mieszkańców tego rejonu miasta, w dn. 22.11.2017r. o godz. 11.00 w siedzibie LPWiK S.A. przy ul. Nowodworskiej 1, zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne oraz konsultacje indywidualne, w sprawie możliwości przyłączenia się do sieci wod.-kan.

wodkan_rzeczypospoiltej.jpg

Powyższe zadania realizowane zostały w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica, etap II”, z pozyskaniem dofinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Na realizację projektu Spółka otrzymała również pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto LPWiK S.A. uzbroiło w sieć wodociągowo-kanalizacyjną tereny inwestycyjne „Legnica II” w ulicach: Handlowej, Boiskowej oraz Myśliwskiej. Niedawna sprzedaż przez Gminę Legnica największej działki inwestycyjnej w tym rejonie, potwierdziła słuszność decyzji o uzbrojeniu tego terenu w infrastrukturę komunalną.

budowa_sieci_szczytnicka_kreta.jpg

powrót