Kolejna edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich w LPWiK S.A.

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 11 maja 2018 r. po raz trzeci wzięło udział w ogólnopolskiej akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

W tym roku z myślą o najmłodszych legniczanach przygotowaliśmy wydarzenie pod hasłem „Skąd się bierze woda w kranie? Poznaj Zakład Produkcji Wody w Legnicy”. Naszą firmę odwiedziło ok. 150 dzieci z legnickich szkół i przedszkoli, które obejrzały zmodernizowane obiekty Zakładu Produkcji Wody oraz pojazdy specjalistyczne do czyszczenia i monitorowania sieci kanalizacyjnej. Na zakończenie wizyty każdy z uczestników mógł napić się orzeźwiającej wody z prawdziwego saturatora, wszyscy otrzymali również drobne upominki promujące picie wody prosto z kranu.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica - etap II". Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Legnicy.

Dziękujemy za pomoc w organizacji Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Sp. z o.o.

powrót