Aktualności

Nabór wniosków na podłączenie do sieci kanalizacyjnej

Informujemy, że LPWiK S.A. będzie ubiegać się o środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania z zakresu wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej m. Legnica

LPWiK S.A. na 1 miejscu listy rankingowej

LPWiK S.A. znalazło się na pierwszym miejscu, składającej się ze 103 pozycji, listy rankingowej potencjalnych beneficjentów unijnego wsparcia finansowego dla inwestycji.

LPWiK S.A. modernizuje infrastrukturę wod. - kan. w związku z remontami ulic.

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., w związku z trwającymi na terenie miasta Legnicy remontami i przebudowami ulic, prowadzi równocześnie znaczące modernizacje infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, na obszarach objętych inwestycjami.

roboty_sieciowe_2b.jpg

Podpisanie umowy na modernizację Zakładu Produkcji Wody

W dniu 12.06.2014r. Prezes Zarządu Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Zbigniew Mróz podpisał w siedzibie Spółki umowę z konsorcjum firm  P.T.H.U. Hydro-Marko Maria Pluta (lider konsorcjum), HYDRO-MARKO sp. z o.o. spółka komandytowa oraz Pomp 4 Eko sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu P.T.H.U. Hydro-Marko Marię Plutę, które wykonywać będzie prace budowlane związane z zadaniem "Modernizacja Zakładu Produkcji Wody, w tym: -Zmiana napowietrzania (aeratory) -Modernizacja filtrów podwójna filtracja, Lampa UV oraz zasilanie energetyczne wraz ze sterowaniem".

umowa_hydromarko.jpg

Podpisanie umowy na budowę suszarni osadów ściekowych.

W dniu 23.04.2014r. Prezes Zarządu Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Zbigniew Mróz podpisał w siedzibie Spółki umowę z firmą AWBUD S.A. – reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Michała Wuczyńskiego - która wykonywać będzie prace budowlane związane z zadaniem: „Budowa suszarni osadów ściekowych w Legnicy” realizowanym w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica".

podpisanie_umowy_z_firma_awbud.jpg

LPWiK S.A. po audycie PN-EN ISO 9001:2009.

W dniu 28.03.2014r. audytorzy z Polskiego Centrum Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzili w LPWiK S.A. audyt systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworzyńskiej i ul. Nowodworskiej.

Prezes Zarządu Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Zbigniew Mróz podpisał w siedzibie Spółki umowy z wykonawcami prac budowlanych na zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworzyńskiej", "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowodworskiej" oraz z Inżynierem Kontraktu, który będzie odpowiedzialny za nadzorowanie inwestycji w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica".

Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko

Dnia 27 lutego 2014r. w siedzibie Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. miało miejsce uroczyste podpisanie umowy zawieranej pomiędzy Spółką a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej
powrót